Profil verejného obstarávateľa


Názov inštitúcie: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Adresa: Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice
IČO: 00493 546
DIČ: 2020 752 734
Tel.č.: 055/79 691 12
Fax.č.: 055/79 691 66
E-mailivvl@ivvl.sk
Web stránkaivvl.sk
Štatutárny zástupca: MVDr. Jozef Pokorný

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej iba "IVVL ") je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").