Zamestnanci

 

Riaditeľ


MVDr. Jozef Pokorný      

Telefón:  055 - 796 9113     Mobil:  0905 409 019     E-mail:  pokorny@ivvl.sk

 

Sekretariát


Telefón:  055 - 796 9112     E-mail:  ivvl@ivvl.sk

 

Odbor ďalšieho vzdelávania


Ing. Erika Meitnerová       

Telefón:  055 - 796 9117     Mobil:  0908 798 112     E-mail:  meitnerova@ivvl.sk                              


MVDr. Zuzana Lopatníková   

Telefón:  055 - 796 9115     Mobil:  0908 798 352     E-mail:  lopatnikova@ivvl.sk

 

Odbor ekonomiky


Ing. Silvia Báncsová - ekonóm                       

Telefón:  055 - 796 9114     E-mail:  bancsova@ivvl.sk


Ing. Martina Faguľová - prevádzka a služby   

Telefón:  055 - 796 9128     Mobil:  0908 798 264     E-mail:  fagulova@ivvl.sk


Ing. Lucia Kleščinská - mzdová učtáreň       

Telefón:  055 - 796 9119     E-mail:  klescinska@ivvl.sk
 

Recepcia, ubytovanie


Telefón:  055 - 796 9111     E-mail:  recepcia@ivvl.sk