Plán vzdelávacích aktivít IVVL na rok 2024

  

Chronológia aktivít 2024

 

Plán vzdelávacích aktivít 2024

 

 Dátum konania

Kód aktivity

Názov vzdelávacej aktivity

Lektori


Január  2024


10.-12.01.2024 

 

 ZD 1

Zdravie zvierat, 1. časť
IVVL Košice 

MVDr. Chudý,
experti odboru zdravia
a ochrany zvierat
+ experti iných odborov


24.-26.01.2024

 

 

  HK1
  HK4
  HK6
  HK7
  HK10

 Porada, Krmivá 
 Veterinárna farmácia
 NPKR
 TSE

 VŽP
 IVVL Košice 

MVDr. Ihnátová;
MVDr. Lazar;
MVDr. Kliková;
MVDr. Rédl, PhD.;
MVDr. Sabolčíková


25.01.2024

(2hod.)

  H 6
 

 Systém TRACES - modul EXPORT
 Microsoft Teams

 MVDr. Janiuk; 
 
Mgr. Cimrová
 MVDr. Bušovská;


Február 2024


06.-07.02.2024 
 

  PD 2

 Víno
 ŠS Modra

Inšpektori víno        FEBRUÁR 2024 

 

 

  HP 1

 Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín ŽP na rok 2024
 MS Teams                                                   

MVDr. Ing. F. Pokorný; 
MVDr. G. Virgalová; 
MVDr. M. Virgalová; 
MVDr. Hudáčová; 
MVDr. Lukáč; 
Ing. Čajková FEBRUÁR 2024 

 

  HP 2

 Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín v sektore mlieka - salaše 
 MS Teams                                                   

MVDr. Ing. F. Pokorný; 
doc.Ing. Peter Zajac, PhD.;
VPÚ Dolný Kubín


Marec 202412.-14.03.2024 


 

  HP 3

 Vyhodnotenie veterinárnych kontrol a úradných kontrol potravín ŽP za rok 2023 
 IVVL Košice 

MVDr. Ing. F. Pokorný; 
MVDr. G. Virgalová; 
MVDr. M. Virgalová; 
MVDr. Hudáčová; 
MVDr. Lukáč; Ing. Čajková 


26.-27.03.2024 

 

H 1
+ Porada

 Hraničné veterinárne kontroly 
 IVVL Košice

MVDr. Janiuk;
Mgr. Cimrová
+ experti zo ŠVPS SR


v týždni
18.-22.03.2024 

AK 1

 Protikorupčná politika a ochrana oznamovateľov 
 
(Rozšírené vedenie ŠVPS SR)
 Aula ŠVPS SR  

Ing. Jana Čubirková; 
MVDr. Roman Matejčík


MAREC 2024 
 

LD 1

 Monitoring AMR  
 MS Teams  

MVDr. Bedriová; 
Ing. Mojžišová Andrea, PhD. 


Apríl 2024


15.04.2024 
 

  PD 7

 Školenie – Kontaminanty  
 MS Teams ( 2 hodiny (pôvodný dátum 10.4.2024))

Mgr. Závracká, 
Ing. Fischerová


16.-17.04.2024 
 

  H 2

 Premiestňovanie a certifikácia spoločenských zvierat  
 IVVL Košice  

MVDr. Janiuk;
Mgr. Cimrová;
MVDr. Janovičková
+ experti zo ŠVPS SR


16.-17.04.2024 

  IR 1
  (ZD)

 Identifikácia a registrácia zvierat 
 IVVL Košice 

Ing. Štepková; 
MVDr. Chudý
 


18.04.2024 
 

  LD 2

 Kontrola rezíduí pesticídov v roku 2024 
 MS Teams ( 2 hodiny )

MVDr. Bedriová; 
Ing. Petronela Pigošová

23.04.2024

  AK 2

 Protikorupčná politika a ochrana oznamovateľov
 (Zamestnanci ŠVPS SR a RVPS SR) 
 MS Teams ( 2 hodiny )

Ing. Jana Čubirková; 
MVDr. Roman Matejčík

30.04.2024 
 

  H 3

 Systém Traces NT - Práca so systémom – správa LMS 
 MS Teams  

MVDr. Janiuk;
Mgr. Cimrová
+ experti zo ŠVPS SR

Máj 2024


14.-15.05.2024

 
 

  PD 3

 Víno
 informácie o pripravovanom novom zákone o vinohradníctve a vinárstve, výmena informácii s UKSUP-om, nové označovanie výživových hodnôt
 ŠS Modra

Inšpektori víno        


15.-16.05.2024 
 

  LP 1

 Správne konanie v praxi orgánov veterinárnej správy a orgánov úradnej kontroly potravín 
  IVVL Košice 

JUDr. Harviľák; 
Mgr. Matajzíková;
JUDr. Hanuliaková


21.-22.05.2024

 
 

  H 4

 Certifikácia 
 Hospodárske zvieratá (ovce, kozy, kone, zárodočné produkty); tovary exportované do Veľkej Británie
 IVVL Košice

MVDr. Janiuk;
Mgr. Cimrová
+ experti z iných odborov ŠVPS SR      


21.05.2024

  LD 3

 Školenie inšpektorov spolupracujúcich s Certifikačným orgánom pre poľnohospodárske výrobky a potraviny 
 MS Teams

Ing. Magdaléna Slížová     


Jún 2024


12.-14.06.2024

 
 

  HP 4

 Aktuálne informácie týkajúce sa úradných kontrol potravín živočíšneho pôvodu v sektoroch. 
 IVVL Košice

MVDr. Ing. F. Pokorný; 
MVDr. G. Virgalová; 
MVDr. M. Virgalová; 
MVDr. Hudáčová; MVDr. Lukáč; 


19.-21.06.2024
 

  PD 1

 Potravinová legislatíva – porada
  IVVL Košice

Ing. Fischerová (MPRV)
+Kolektív odboru RK+iné  


September 2024


18.-20.09.2024

 

  ZD 2

 Zdravie zvierat, 2. časť 
 IVVL Košice

MVDr. Chudý, experti odboru zdravia
a ochrany zvierat
+ experti iných odborov 

18.-20.09.2024

 

  PD 6

 Kontroly krížového plnenia - v rámci OZZOCHZ 
 
(školenie MVDr. Chudý) 
 IVVL Košice

RNDr. Babič; 
Ing. Svetík 


25.-27.09.2024

 
 

  HK 8

 TSE 
 IVVL Košice

MVDr. Rédl, PhD. 
MVDr. Martin Mojžiš, 
zástupca SR v EFSA;
Ing. Korytárová z NRL pre TSE 


September 2024 
 

  LD 4

 Národné referenčné laboratória.
 -
školenie a porada / NRL pre mikrobiológiu a zdravie zvierat + NRL ostatné 

  VÚ Zvolen / VPÚ Dolný Kubín

MVDr. Marta Bedriová,  Vedúci NRL 


Október 2024


01.-03.10.2024

 

  HP 5
+  PD 9

 Aktuálne informácie týkajúce sa úradných kontrol potravín – malé množstvá a internetový predaj, úradná kontrola v maloobchode
 Spoločné školenie úradných veterinárnych lekárov a inšpektorov potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu 

 IVVL Košice

Ing. Zuzana Fischerová;
MVDr. Ing. F. Pokorný

07.-09.10.2024

 

  H 5

 Hraničné veterinárne kontroly (+ porada) 
 IVVL Košice

MVDr. Janiuk; 
experti OZVDV


07.10.2024

 

  HP 6

 Vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov 
 MS Teams

MVDr. E. Hudáčová
MVDr. M.Virgalová

17.-18.10.2024

 

  LP 2

 Správne konanie v praxi orgánov veterinárnej správy a orgánov úradnej kontroly potravín  
 IVVL Košice

JUDr. Harviľák;
Mgr. Matajzíková;
JUDr. Hanuliaková 


23.-25.10.2024

 

 

  HK 2
  HK 3
  HK 5
  HK 9

 Krmivá
 Veterinárna farmácia
 
NPKR, monitoringy rezíduí  (MPZ a R, RHK)  
 TSE
 VŽP

 IVVL Košice

MVDr. Ihnátová;
MVDr. Kliková;
MVDr. Lazar;
MVDr. Sabolčíková


29.10.2024

 

  PD 8

 Školenie pre inšpektorov autorizovaných pre OZ 
 IVVL Košice

Ing. Vranka;
Ing. Smolarová

November 2024


14.-15.11.2024

  PD 4

 Potravinová legislatíva – porada,​​​​
 IVVL Košice

Ing. Fischerová (MPRV)
+Kolektív odboru RK+iné

19.-21.11.2024

 

  HP 7

 Aktuálne informácie týkajúce sa úradných kontrol potravín živočíšneho pôvodu v sektoroch (porada a školenie). 
 IVVL Košice

MVDr. Ing. F. Pokorný; 
MVDr. G. Virgalová; 
MVDr. M. Virgalová; 
MVDr. Hudáčová; MVDr. Lukáč; 

NOVEMBER/
DECEMBER 2024 

  LD 5

 AMR monitoring – základný prieskum MRSA u ošípaných v roku 2025 
 IVVL Košice

MVDr. Bedriová

December 2024


05.-06.12.2024

  PD 5

 Víno - ukončenie roka
 Dudince / Modra

Ing. Závracký, PhD.;
Ing. Fischerová


Počas roka 2024 ( bližšie neurčené)


V priebehu roka 2024 
Závisí od prijatia novely

  HK 11

 Krmivá, Farmácia rezíduá VŽP, TSE 
 

MVDr. Ihnátová;
MVDr. Kliková;
MVDr. Lazar; MVDr. Rédl
MVDr. Sabolčíková