Plán vzdelávacích aktivít IVVL na rok 2021

 


Dátum konania

Kód aktivity

Názov vzdelávacej aktivity

Lektori


Január  2021


 

20.01.2021

PD 1

POKYN 01/2021/360-plán odberu vzoriek na rok 2021 / Microsoft Teams

Ing. Fischerová

29.01.2021

HP 1 

Veterinárne kontroly v súvislosti s AMO / Microsoft Teams

MVDr. M. Ondriaš, MVDr. Pavol Lukáč, MVDr. P. Miškovič


Február 2021


 

09.02.2021

HK 6 

VŽP ( rozdelené do jednotlivých kapitol) / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. Z. Tkáčová

10.02.2021

H 4 

Systém Traces NT / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. Hačko ; Mgr. Cimrová Ing. Ružovič

11.02.2021

LD 1

Kontrola rezíduí pesticídov v roku 2021  / Microsoft Teams (3 hodiny)

Ing. Matušová M.; RNDr. Ďurčanská Jarmila

16.02.2021 

HK 6 

VŽP ( rozdelené do jednotlivých kapitol)  / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. Z. Tkáčová

17.-18.02.2021

HP 2 

Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín ŽP na rok 2021, plánovanie a odber vzoriek produktov živočíšneho pôvodu  / Microsoft Teams (2x4 hodiny)

MVDr. Ing. F. Pokorný; MVDr. G. Virgalová;  MVDr. M. Ondriaš;

23.02.2021

HK

PORADA  / Microsoft Teams (8 hodín)

MVDr. Ihnátová; MVDr. Z. Tkáčová ; MVDr. Lazar; MVDr. Varháčová MVDr. Boďová

Február / Marec

OAK2

Zmena systému evidencie podaní a žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. pre orgány veterinárnej a potravinovej správy  / Microsoft Teams ( 8 hodín)

MVDr. Matejčík ; Mgr. Vernarcová; Zástupca IT


Marec 2021


 

01.-02.03.2021

PD 3

Víno  / Microsoft Teams 

Ing. Závracký ; Ing. Fischerová;                 JUDR. Hanuliaková

03.03.2021

H 5

Systém Traces NT  / Microsoft Teams (4 hodiny) MVDr. Hačko; Mgr. Cimrová; Ing. Ružovič

11.03.2021

HP 3

Veterinárne a úradné kontroly v sektore produktov rybolovu  / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. G. Virgalová 

11.03.2021

H 3

Kontroly produktov rybolovu   / Microsoft Teams

MVDr. Hačko; MVDr. Bukovská; MVDr. Bušovská

12.03.2021

HP 4

Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín v sektore mlieka - salaše  / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. Ing. F. Pokorný; MVDr. Nina Juhaščíková

24.03.2021

LD 2

Monitoring AMR v roku 2021  / Microsoft Teams (2 hodiny)

MVDr. Marta Bedriová , Ing. Andrea Mojžišová

25.03.2021

HP 5

Veterinárne a úradné kontroly v sektore mäsových výrobkov  / Microsoft Teams (3 hodiny)

MVDr. G. Virgalová

25.03.2021

HP 6

Veterinárne kontroly na úseku zabíjania domácich kopytníkov a úradné kontroly mäsa v sektore čerstvého mäsa domácich kopytníkov  / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. M. Ondriaš; MVDr. P. Miškovič

Marec

OAK1

Aplikácia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v praxi orgánov veterinárnej a potravinovej správy Prezentácia   / Microsoft Teams (4 hodiny)

Mgr. Vernarcová MVDr. Matejčík

Marec

HK 6 

VŽP ( rozdelené do jednotlivých kapitol)  / Microsoft Teams 

MVDr. Z. Tkáčová

Marec/apríl

HK 7

NPKR, monitoringy rezíduí    / Microsoft Teams (5 hodiny)

MVDr. M. Ihnátová MVDr. M. Varháčová;      MVDr. J. Lazar


Apríl 2021


 

12.04.2021

PD 7

Kontroly krížového plnenia  / Microsoft Teams 

RNDr. Babič;  Ing. Svetík

20.04.2021

HK5

TSE rozdelené     / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. Boďová MVDr. M. Mojžiš, zástupca SR v EFSA ;Ing. Korytárová; NRL pre TSE; MVDr. Z. Tkáčová

21.04.2021 

H 1

Hraničné veterinárne kontroly   / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. Hačko

22.04.2021

PD 6

Čerstvé ovocie zelenina   / Microsoft Teams 

Ing. Vranka; Ing. Fischerová JUDr. Hanuliaková

22.04.2021

HK 3

NPKR, monitoringy rezíduí (MPZ a R, RHK) NPKR  /  IVVL / Microsoft Teams (podľa aktuálnej pandemickej situácie)

MVDr. Ihnátová; MVDr. Varháčová

27.04. 2021

HK1

Úradná kontrola krmív a medikovaných krmív Krmivá   / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. Ihnátová MVDr. Z. Tkáčová MVDr. Varháčová MVDr. Lazar Zástupca ÚŠKVBL Zástupca odboru zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov

Apríl

HK 6 

VŽP ( rozdelené do jednotlivých kapitol) - 4.  / Microsoft Teams 

MVDr. Z. Tkáčová

Apríl

HK 6 

VŽP ( rozdelené do jednotlivých kapitol) - 5. HACCP   / Microsoft Teams 

MVDr. Z. Tkáčová

Apríl

HK 5

Chovateľský program oviec (1.-3.)   / Microsoft Teams

MVDr. Z. Tkáčová; MVDr. Boďová

Apríl 

HK 5

ŠRM (1.-2.)   / Microsoft Teams 

MVDr. Z. Tkáčová MVDr. Boďová


Máj 2021


 

25.05.2021

PD 2

Potravinová legislatíva  / Microsoft Teams

Ing. Fischerová+ kolektív odboru RK, IT odbor

Máj

LP 1

Správne konanie v praxi orgánov veterinárnej správy a úradnej kontroly potravín – aktuálne problémy   / Microsoft Teams (8 hodín)

JUDr. Harviľák Mgr. Matajzíková MVDr. Mikulová


Jún  2021


 

22.-25.06 2021 

ZD 1

Zdravie zvierat, I. časť  /  IVVL

MVDr. Chudý, experti odboru; zdravia a ochrany zvierat; 

24.-25.06 2021 

ZD 3

Identifikácia a registrácia zvierat /  IVVL 

Ing. Štepková + zástupcovia ŠVPS SR a RVPS + PS SRš.p, Axon pro s.r.o., 


Júl 2021


 

13.07.2021

HK 2

Veterinárna farmácia    /  IVVL / Microsoft Teams (podľa aktuálnej pandemickej situácie)

MVDr. Ihnátová MVDr. Lazar Zástupca ÚŠKVBL


September  2021


 

September - 

HK 5

Pohotovostné cvičenie TSE / RVPS podľa výberu

MVDr. Boďová MVDr. Z. Tkáčová

08.09.2021 

HP 7

Vzdelávania úradných veterinárnych asistentov / RVPS Trnava

MVDr. M. Ondriaš MVDr. P. Miškovič MVDr. M.Virgalová

21.–22.09. 2021

HP 8

Veterinárne kontroly v sektore zverina, AMO, Vtáčia chrípka + mleté mäso, mäsové prípravky, čerstvé hydinové mäso a vajcia, med.  / IVVL Košice.

ZRUŠENÉ

MVDr. Lukáč P. MVDr. Janto R. MVDr.M. Virgalová Mgr. Vernarcová I

29.09.-01.10.2021  

ZD 2

Zdravie zvierat, II. časť  / IVVL / Microsoft Teams (podľa aktuálnej pandemickej situácie)

Dr. Chudý, 

experti odboru

zdravia a ochrany zvierat


Október  2021


 

06.10.2021

H 6 

Systém Traces NT  / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. Hačko; Mgr. Cimrová; Ing. Ružovič

14.-15.10.2021  

LP 2

Priestupkové konanie v praxi orgánov veterinárnej správy a úradnej kontroly potravín – aktuálne problém / (12 hodín) IVVL / Microsoft Teams

JUDr. Harviľák JUDr. Hanuliaková

19.-20.10.2021 

HP 9

Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín v sektore mlieka / IVVL KE

MVDr. Ing. F. Pokorný

27.-29.10.2021 

HP 10

Veterinárne kontroly na úseku zabíjania domácich kopytníkov a úradné kontroly mäsa v sektore čerstvého mäsa domácich kopytníkov; (SANTE)/2020 — 6929 a DG (SANTE)/2021 — 7251 (Odbor zdravia a ochrany zvierat ŠVPS SR); >

MVDr. M. Ondriaš; MVDr. P. Miškovič;          MVDr. D. Boďová; MVDr. D. Bucsuházyová


November  2021


 

03.-04.11.2021  

HP 11

Aktuálne informácie týkajúce sa úradných kontrol potravín živočíšneho pôvodu. Novinky v Systéme rýchlej výmeny informácií pre potraviny a krmivá, v Systéme pre podvody v potravinách a krmivách (FF systém) a v systéme administratívnej pomoci a spolupráce (systém AAC) / IVVL KE

MVDr. Ing. F. Pokorný; MVDr. G. Virgalová MVDr. M. Ondriaš;

18.-19.11.2021 

PD 4

Potravinová legislatíva / IVVL KE / Microsoft Teams 

Ing.Fischerová +kolek. odboru RK+iné

24.-25.11.2021   

HK 8

Problematika na úseku kontroly krmív, VŽP, Veterinárnej farmácie, rezíduí a monitoring a TSE (vrátane porady) / IVVL / Microsoft Teams ( 8 hodín)

MVDr. Ihnátová MVDr. Z. Tkáčová MVDr. Lazar; MVDr. Varháčová MVDr. Boďová

24.-25.11.2021

PD 5

Víno / MODRA / Microsoft Teams

Ing. Závracký; Ing. Fischerová


December  2021


 

03.12.2021

PD 8

Kontroly krížového plnenia / IVVL / Microsoft Teams

RNDr. Babič;  Ing. Svetík


Počas  roka  2021 - Neurčené

 

HK 4   

VŽP (8 hodín)

Úradná kontrola na mieste v prevádzkarni (schvaľovanie) ; - bioplynová stanica s hygienizáciou 2x; - kompostovacie zariadenia, výroba organických hnojív 1x ; - výroba krmív pre spoločenské zvieratá 1x  - spaľovne 2x ; - spracovateľské zariadenie 1x

MVDr. Z. Tkáčová

 

HK 6                                       

VŽP ( rozdelené do jednotlivých kapitol)

6. Certifikácia VŽP pri vývoze ; 7. TRACES – hlásenia, kontroly, potvrdzovanie zásielok v mieste určenia

Zástupca odboru informatiky a IT Zástupca odboru zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov