O inštitúte

IVVL Košice je vzdelávacie a kongresové zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky primárne zamerané na rozvoj ľudských zdrojov.
Dôraz je kladený na celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov vo všetkých oblastiach veterinárnej starostlivosti, hygieny potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu a potravinového dozoru, veterinárnej legislatívy, ochrany štátneho územia, spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a laboratórnej diagnostiky (vzdelávanie s tradíciou od roku 1958).  

V rámci komplexných služieb kongresovej turistiky ponúka IVVL prenájom priestorov na školenia, rokovania a firemné prezentácie, rovnako ako aj kompletné zabezpečenie ubytovania a stravovania.

Riaditeľom Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov je MVDr. Jozef Pokorný. Aktuálny počet zamestnancov je 17.

Pamätná medaila IVVL vydaná z príležitosti 60. výročia inštitúcie