Nájomné zmluvy

Nájomné zmluvy uzatvorené v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Nájomca Účel nájmu Cena za
1m2/rok
Rozloha Zmluva od
Nové technológie a služby, s.r.o. Košice nájom nebytových priestorov na administratívne účely

52,- €

110,1 m2 24.9.2001
Nové technológie a služby, s.r.o. Košice       dodatok 1.1.2022
VET BAR CATERING s.r.o. nájom nebytového priestoru na poskytovanie stravovacích služieb a poskytovanie rýchleho občerstvenia

30,- €

296,8 m2 8.6.2018
   

52,- €

10,4 m2  
   

8,- €

100,1 m2  
PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o. prevádzkovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

50,- €

39,60  m2 29.7.2021
   

50,- €

9,40 m2  
   

36,- €

63,50 m2