Školenia a preškolenia poľovníkov

 

IVVL realizuje vzdelávací program "Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia osôb" v súlade s Vyhláškou MPRV SR č.13/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach. Školenia sa môžu zúčastniť poľovníci s platným poľovným lístkom, ktorí dosiahli minimálne stredoškolské vzdelanie. Predmetné školenia IVVL uskutočňuje po celom Slovensku, na základe požiadaviek cca 20 poľovníkov daného regiónu. Školenie je dvojdňové, v rozsahu 16 vyučovacích hodín a končí skúškou (do 15 dní odo dňa ukončenia školenia). 
Poplatok za školenie a skúšku je 175 € / osoba

Na školenie sa možno prihlásiť písomne, formou vyplnenej prihlášky (Príloha č. 13), ktorú si stiahnete TU ! 
Vyplnenú prihlášku je možné zaslať elektronicky, poštou alebo doručiť osobne. Po stanovení termínu a miesta školenia sú záujemcom zasielané pozvánky a návratky na adresy uvedené v prihláške. Na školenia sa je možné prihlasovať priebežne počas celého roku.

IVVL oznamuje poľovníkom - vyškoleným osobám, ktoré vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení a ktorým končí platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti (po 5 rokoch odo dňa vykonania skúšky odbornej spôsobilosti), aby sa formou vyplnenej prihlášky prihlásili na jednodňové (bez skúšky) "Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení" a získali nové osvedčenie. Poplatok za preškolenie je 60 € / osoba. IVVL realizuje preškolenia poľovníkov po celom Slovensku na základe požiadaviek vyškolených osôb, ktoré si podali na IVVL písomnú prihlášku.

Formulár prihlášky na preškolenie (Príloha č. 14) nájdete TU ! . 
Vyplnenú prihlášku je možné zaslať elektronicky, poštou alebo doručiť osobne. Po stanovení termínu a miesta školenia sú záujemcom zasielané pozvánky a návratky na adresy uvedené v prihláške. Na preškolenia poľovníkov, je nutné prihlasovať sa priebežne, počas celého roku v dostatočnom predstihu.

 
Aktuálne termíny: 
 

 Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení

  • 23. máj 2024 - Palárikovo

  • 28. máj 2024 - Dolný Kubín

  • 30. máj 2024 - Dvorec

  • 18. jún 2024 - Košice

  • 24. jún 2024 - Rožňava

 

Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí

  • 22. - 23. máj 2024 - Palárikovo

  • 10. - 11. jún 2024 - Košice

 Štúdijný materiál: 

Prednášky k online preškoleniu poľovníkov

 

  ALVEOLÁRNA ECHINAKOKÓZA
 

FILARIATÓZY POĽOVNEJ ZVERI 
 

 AMO
 


 OTRAVA REPKOU
 

HEPATITÍDA E

 

 LEGISLATÍVA II PLATNÁ  V SR  TÝKAJÚCA  SA  ZVERINY
 

 MANIPULÁCIA S ULOVENÝM ALEBO UHYNUTÍM DIVIAKOM
 
 


Doplňujúca dokumentácia: 

 
Kontaktná osoba:

Ing. Erika Meitnerová,

e-mail: meitnerova@ivvl.sk , tel.: 055/79 69 117, mobil: 0908 798 112