Aktuálne školenia

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vám dáva do pozornosti školenia a aktivity.

Vyberte aktivitu alebo školenie vľavo pre podrobnejšie informácie.

 

 1. LD 1 – Monitoring AMR 2023
  22. február 2023, online Microsoft Teams (9:00-11:00)

 2. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  27. - 28. február 2023, Dunajská Streda

 3. H 1 – Hraničné veterinárne kontroly
  28. február - 1.marec 2023, IVVL Košice

 4. H 2 - Systém Traces NT ( správa LMS, práca so systémom – správa prevádzkovateľov a používateľov )
  22. marec 2023, online Microsoft Teams (9:00-11:00)

 5. ZD 1 – Zdravie zvierat I. časť
  27. - 29. marec 2023, IVVL Košice

 6. Odchyt túlavých zvierat
  4. - 5. apríl 2023, IVVL Košice

   
Kontakty


MVDr. Jozef Pokorný,
tel. 055 - 796 9113, 
mobil: 0905 409 019, e-mail: pokorny@ivvl.sk

Ing. Erika Meitnerová,
tel. 055 - 796 9117, 
mobil: 0908 798 112, e-mail:  meitnerova@ivvl.sk 

MVDr. Zuzana Lopatníková,
tel. 055 - 796 9115, 
mobil: 0908 798 352, e-mail: lopatnikova@ivvl.sk