Aktuálne školenia

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vám dáva do pozornosti školenia a aktivity.

Vyberte aktivitu alebo školenie vľavo pre podrobnejšie informácie.

 

 1. PD 8 – Úradné kontroly potravín dovážaných z tretích krajín, Internetový predaj potravín neživočíšneho pôvodu 
  4. máj 2022, Online / MS Teams ( 9,00 – 14,00 hod.)

 2. ZD 1 – Zdravie zvierat - 1. časť
  4. - 6. máj 2022, IVVL Košice 

 3. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí - záverečná skúška
  9. - 10. máj 2022, Púchov

 4. LP 1 - Správne konanie – aktuálne problémy
  19. - 20. máj 2022, IVVL Košice 

 5. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  20. máj 2022, online

 6. Ochrana zvierat pri preprave,
  Modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, HD, dom. oviec, dom. kôz a ošípaných

  24. máj 2022, Košice

 7. AT2 / PC1 – Atestačná príprava na atestačnú skúšku 2. stupňa 
  Práca s databázami, Písanie atestačnej práce I. ČASŤ 

  24. - 25. máj 2022, IVVL Košice / UVLF v Košiciach

 8. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  30. - 31. máj 2022, Dolný Kubín

 9. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely - PREŠKOLENIE po 4 rokoch
  02.  jún 2022, MS Teams (8,00 – 15,30 hod.)

 10. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  02. - 03. jún 2022, Košice

 11. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  09. jún 2022, Senec

 12. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  13. jún 2022, Holíč

 


​Kontakty

MVDr. Jozef Pokorný,
tel. 055 - 796 9113, 
mobil: 0905 409 019, e-mail: pokorny@ivvl.sk

Ing. Erika Meitnerová,
tel. 055 - 796 9117, 
mobil: 0908 798 112, e-mail:  meitnerova@ivvl.sk 

MVDr. Zuzana Lopatníková,
tel. 055 - 796 9115, 
mobil: 0908 798 352, e-mail: lopatnikova@ivvl.sk