Aktuálne školenia

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vám dáva do pozornosti školenia a aktivity.
Vyberte aktivitu alebo školenie vľavo pre podrobnejšie informácie.

Vzdelávacie aktivity organizované v súlade s nariadeiami ÚVZ SR

 

 1. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  20.-21. september 2021, Senec
 2. Preškolenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  22. september 2021, Bánov (okr. Nové Zámky)
 3. Preškolenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  29. september 2021 - Žilina
 4. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  07. - 08. október 2021 - Veľké Teriakovce 
 5. Ochrana zvierat pri preprave - Modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  12. október 2021 - Košice (IVVL) ; Pozvánka

 


​Kontakty
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk 
MVDr. Zuzana Lopatníková, tel. 055 - 796 9115, lopatnikova@ivvl.sk