Aktuálne školenia

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vám dáva do pozornosti školenia a aktivity.
Vyberte aktivitu alebo školenie vľavo pre podrobnejšie informácie.

Vzdelávacie aktivity organizované v súlade s nariadeiami ÚVZ SR

 1. HK 5, Monitoring TSE - aktuálne informácie
  20. apríl 2021, Microsoft Teams (9:00-12:00)
 2. HK 3, Monitoring rezíduí
  22. apríl 2021, Microsoft Teams (09:30 do 13:00)
 3. HK 5-2, Chovateľský program – scrapie u oviec
  29. apríl 2021, Microsoft Teams ( 13:00-15:00)
 4. Odchyt túlavých zvierat, (Pozvánka)
  04.-06. máj 2021, Microsoft Teams (8:30-12:30)
 5. PD 6, Čerstvé ovocie zelenina
  12. máj 2021, Microsoft Teams 
 6. PD 2, Potravinová legislatíva
  25. máj 2021, Microsoft Teams
 7. Ochrana zvierat počas usmrcovania - modul: párnokopytníky a nepárnokopytníky (Pozvánka)
  31. máj 2021, IVVL ( 8:00- 16:30 )
 8. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely / Hlodavce, králiky / ( Program školenia )
  1. - 2. jún 2021, online
 9. Školenie poľovníkov
  2. - 3. jún 2021, IVVL (8:00 - 15:30)
 10. ZD 1, Zdravie zvierat
  22. jún 2021 (13:30) - 25. jún 2021 (13:00), IVVL 
 11. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely – Preškolenie po 4 rokoch (pozvánka)
  29. jún 2021, online
 12. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  19.-20. júl 2021, Holíč 
 13. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  22.-23. júl 2021, Pliešovce
 14. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  2.-3. august 2021, Nitra
 15. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných (pozvánka)
  10. august 2021, Žilina

​Kontakty
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk 
MVDr. Zuzana Lopatníková, tel. 055 - 796 9115, lopatnikova@ivvl.sk