Aktuálne školenia

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vám dáva do pozornosti školenia a aktivity.

Vyberte aktivitu alebo školenie vľavo pre podrobnejšie informácie.

 

 2024
 

 1. ZD 1 – Zdravie zvierat - 1. časť
  10. - 12. január 2024, IVVL Košice

 2. ŠVPS SR – Porada
  19. január 2024, IVVL Košice

 3. HK 1,4,6,7,10 - Kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
  24. - 26. január 2024, IVVL Košice

 4. H 6 - Systém Traces – modul EXPORT, Certifikácia produktov živočíšneho pôvodu do UK
  25. január 2024, MS Teams

 5. Ochrana zvierat pri preprave
  Modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  23. február 2024, Inštitúte znalostného pôdohospodárstva a inovácií v Nitre ( Mapa )

 
Kontakty

MVDr. Jozef Pokorný,
tel. 055 - 796 9113, 
mobil: 0905 409 019, e-mail: pokorny@ivvl.sk

Ing. Erika Meitnerová,
tel. 055 - 796 9117, 
mobil: 0908 798 112, e-mail:  meitnerova@ivvl.sk 

MVDr. Zuzana Lopatníková,
tel. 055 - 796 9115, 
mobil: 0908 798 352, e-mail: lopatnikova@ivvl.sk