Podkúvač, paznechtár

 

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach Vám ponúka možnosť zúčastniť sa odborných vzdelávacích aktivít akreditovaných MŠVVaŠ SR:
 

Podkúvač

     Vzdelávacia aktivita "Podkúvač" je zameraná na vyškolenie pracovníkov z oblasti poľnohospodárstva, ktorí sa zaoberajú chovom alebo ošetrovaním koní. Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je vyškoliť zručných, teoreticky a prakticky pripravených odborníkov, ktorí budú vykonávať korektúru a podkúvanie pravidelných, nepravidelných a patologických kopýt podľa správnych zásad ortopedického podkúvania.
     Celková dĺžka školenia je 20 dní a prebieha v dvoch 10-dňových sústredeniach. Kalkulácia účastníckeho poplatku sa určuje pred každým kurzom. Súčasťou kurzu sú aj študijné a pracovné materiály pre účastníkov.
     Optimálny počet účastníkov v kurze je 4.

V prípade Vášho záujmu o uvedené kurzy zašlite predbežnú prihlášku.

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA

 

Paznechtár

     Vzdelávacia aktivita „Paznechtár“ je zameraná na vyškolenie zručných prakticky a teoreticky dobre pripravených odborníkov – paznechtárov, vrátane malých a stredných farmárov, ktorí budú vykonávať úpravu prerastenej rohoviny na zdravom paznechte a základné ošetrenie chorého paznechtu u oviec a hovädzieho dobytka.
     Školenie trvá 3 dni a ako akreditované školenie ministerstvom školstva končí skúškou. Absolvent získa „Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania“. Účastnícky poplatok činí okolo 300,- €/ os. a jeho výška sa stanovuje pred každým kurzom samostatne. Poplatok za školenie zahŕňa školné, študijný a pracovný materiál. Poplatok nezahŕňa cestovné, stravné a ubytovanie účastníkov. Školenie sa uskutočňuje v ŠPP v Zemplínskej Teplici, kde Vám zabezpečia aj ubytovanie.
     Optimálny počet účastníkov v kurze je 5 - 7.

V prípade Vášho záujmu o uvedené kurzy zašlite predbežnú prihlášku.

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA
 Aktuálne školenie: 

PODKÚVAČ

  •  
     


PAZNECHTÁR

  •   

 Kontaktná osoba:

Ing. Erika Meitnerová,

e-mail: meitnerova@ivvl.sk , tel.: 055/79 69 117, mobil: 0908 798 112