Vymenovanie riaditeľov organizácií - štátna služba, 2002