Ochrana zvierat pri preprave

Školenie je určené pre prepravcov zvierat, prevádzkovateľov - chovateľov, obchodníkov, pracovníkov zhromažďovacích stredísk a bitúnkov.

Cieľom školenia je vyškoliť prepravcov/ sprievodcov zvierat v súlade s Nariadením (ES) č. 1/2005, ktorí týmto získajú špecifické odborné vedomosti o podmienkach prepravy zvierat, vedomosti o právnych predpisoch, o fyziológii zvierat so zreteľom na kŕmenie, napájanie, odpočinok a ich správanie, o rizikách prepravy a strese, o vplyve spôsobu jazdy a manipulácie so zvieratami na ich pohodu, reprodukciu, príp. produkciu a kvalitu mäsa, o spôsoboch manipulácie so zvieratami, o riešení kritických situácií, o núdzovom ošetrovaní a otázky bezpečnosti pracovníkov zaobchádzajúcich so zvieratami.

Čo musí spĺňať prepravca zvierat?

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) realizuje vzdelávací program v troch moduloch:
 

  • Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  • Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
  • Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov

Aktuálne pozvánky: žiadne

Vzdelávací program je akreditovaný Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR zo dňa 10.12.2020 s prideleným číslom akreditácie 1570/2020/104/1. Na záver školenia po úspešnom zvládnutí testu účastníci získajú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. IVVL realizuje tieto kurzy v Košiciach, v Žiline a v Trnave.

Zoznam akreditovaných školiteľov vzdelávacieho programu:

  • MVDr. Zuzana Bajsová, ŠVPS SR
  • MVDr. Pavol Frič, ŠVPS SR
  • MVDr. Vladimír Gajdoš, RVPS Košice - okolie
  • MVDr. Vilém Kopřiva, PhD., ŠVPS SR
  • MVDr. Valerián Kvokačka, RVPS Prešov
  • MVDr. Ján Šiška, RVPS Trnava

Garantom vzdelávacieho programu je MVDr. Jozef Pokorný a MVDr. Pavol Frič. Kontaktnou osobou je Ing. Erika Meitnerová, IVVL (meitnerova@ivvl.sk, 055/79 691 17).

Predbežnú prihlášku nájdete na tomto odkaze.

Zoznam vyškolených osôb od roku 2016 nájdete v časti "Datasety".