spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice - Galéria fotografií
spacer
 
Galéria fotografií
Rôzne udalosti zo života inštitútu.
spacer
Galeria 1
50.výročie IVVL, 2008
Galeria 2
Stretnutie seniorov, 2007
Galeria 3
Ocenenia IVVL
Galeria 4
Celoslovenská porada riaditeľov, 2011
Galeria 5
Stretnutie seniorov, 2012
Galeria 6
Atestačné skúšky 2.stupňa, 2012
Galeria 7
Stretnutie seniorov, 2002
Galeria 8
Vymenovanie riaditeľov, 2002
Galeria 8
Stretnutie expertov, 2014
     čiara
      predel