spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) realizuje vzdelávací program „Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa“.

Školenie je určené zootechnikom, chovateľom kurčiat, majiteľom kuracích fariem, farmárom, samostatne hospodáriacim roľníkom, ktorí sú zodpovední za odchov kurčiat na mäso. Povinnosť absolvovať školenie určuje § 4, ods. 1 NV SR č. 275/2010 Z.z.

Školenie je akreditované AK MŠ SR, č.akr. 1570/2010/206/2

 

    
      predel