spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Podkúvač, paznechtár

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach Vám ponúka možnosť zúčastniť sa odborných vzdelávacích aktivít akreditovaných MŠVVaŠ SR:

PODKÚVAČ

Vzdelávacia aktivita "Podkúvač" je zameraná na vyškolenie pracovníkov z oblasti poľnohospodárstva, ktorí sa zaoberajú chovom alebo ošetrovaním koní. Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je vyškoliť zručných, teoreticky a prakticky pripravených odborníkov, ktorí budú vykonávať korektúru a podkúvanie pravidelných, nepravidelných a patologických kopýt podľa správnych zásad ortopedického podkúvania.
Celková dĺžka školenia je 20 dní a prebieha v dvoch 10-dňových sústredeniach. Účastnícky poplatok je približne 1200,- € (kalkulácia poplatku sa určuje pred každým kurzom). Súčasťou kurzu sú aj študijné a pracovné materiály pre účastníkov. Optimálny počet účastníkov v kurze je 4.

PAZNECHTÁR

Vzdelávacia aktivita "Paznechtár" je zameraná na vyškolenie zručných prakticky a teoreticky dobre pripravených odborníkov - paznechtárov, vrátane malých a stredných farmárov, ktorí budú vykonávať úpravu - korektúru paznechtov ako preventívny zákrok. Cieľovou skupinou sú ošetrovatelia úžitkových zvierat (hovädzí dobytok, ošípané a ovce), bačovia a ostatní poľnohospodárski pracovníci. Optimálny počet účastníkov v kurze je 4.
Dĺžka akreditovaného školenia je 5 dní, z toho 2 dni tvoria prednášky a 3 dni praktické cvičenia. Akreditované školenie končí skúškou a účastník získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity. Účastnícky poplatok je približne 760,- € (jeho výška sa určuje pred každým kurzom).
Dĺžka neakreditovaného školenia je 3 dni, z toho 2 dni tvoria praktické cvičenia. Na záver tohto odborného školenia účastník získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania (vzdelávania dospelých). Účastnícky poplatok je približne 350,- €, výška sa stanovuje pred každým kurzom.
Poplatok za školenie zahŕňa školné, študijný a pracovný materiál a nezahŕňa cestovné, stravné a ubytovanie účastníkov.

V prípade Vášho záujmu o uvedené kurzy navštívte stránku www.ivvl.sk a zašlite prihlášku.

 

    
      predel