spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
DatasetyDataset Absolventi školenia Ochrana zvierat počas usmrcovania r.2020
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat počas usmrcovania r.2019
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat počas usmrcovania r.2018
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat počas usmrcovania r.2017
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat počas usmrcovania r.2016
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat počas usmrcovania r.2015
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat počas usmrcovania r.2013 a r.2014
Dataset akreditovaných vzdelávacích programov IVVL
Dataset Absolventi školenia Odchyt túlavých zvierat r.2020
Dataset Absolventi školenia Odchyt túlavých zvierat r.2019
Dataset Absolventi školenia Odchyt túlavých zvierat r.2017
Dataset Absolventi školenia Odchyt túlavých zvierat r.2016
Dataset Absolventi školenia Odchyt túlavých zvierat r.2015
Dataset Absolventi preškolenia Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 2020
Dataset Absolventi preškolenia Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 2019
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 2019
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 2018
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 2017
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 2016
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 2015
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat pri preprave r.2020
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat pri preprave r.2019
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat pri preprave r.2018
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat pri preprave r.2017
Dataset Absolventi školenia Ochrana zvierat pri preprave r.2016
Dataset atestačných prác od roku 2000
Dataset realizovaných aktivít IVVL od roku 2006 

    
      predel