spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Špecializované senzorické laboratórium na IVVL v Košiciach

Špecializované senzorické laboratórium na IVVL v Košiciach bolo zriadené dohodou medzi Ústredným riaditeľom ŠVS SR Prof. MVDr. Jozefom Sokolom, DrSc. a rektorom UVL Prof. MVDr. Rudolfom Cabadajom, PhD. v roku 1995 ako spoločné pracovisko Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (IVVL) a Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (UVL). Laboratórium sa stalo technickou základňou pre začlenenie odboru "Senzorické posudzovanie potravín" do postgraduálneho vzdelávania pracovníkov ŠVS SR vykonávajúcich potravinový dozor.

Po vytvorení Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) v roku 2001 sa postgraduálne vzdelávanie rozšírilo aj na bývalých pracovníkov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej inšpekcie. V súčasnosti ponúka Špecializované senzorické laboratórium komplexné vzdelávanie zamerané na senzorické posudzovanie rôznych potravinových komodít. Kurzy sú určené pre všetky osoby podieľajúce sa na výkone úradnej kontroly v oblasti výroby, skladovania a distribúcie potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako aj pre ostatných pracovníkov prichádzajúcich do styku s potravinovými komoditami.

    
      predel