spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
  D O K U M E N T Y
 
Zákon o informáciách (.pdf)

Ochrana osobných údajov (ext)

Rezortný protikorupčný program (.pdf)

Smernica 8021/ 2019-020 (.pdf)

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme nasledovné:

Zodpovedná osoba, ktorá plní úlohy podľa § 10 ods. 4 až 7 a § 11 ods. 1 zákona je sekcia kontroly a obchodného dozoru Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 821 66 Bratislava 1.

Oznámenie možno podať ústne do zápisnice, telefonicky alebo písomne v listinnej forme alebo elektronickej forme na emailovú adresu kriminalita@mprvsr.onmicrosoft.com.


 
      predel