spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Ochrana zvierat používaných na vedecké účely

IVVL v súlade s § 15a pís. c) a § 37a zákona č. 39/2007 Z. z. realizuje vzdelávací program "Ochrana zvierat používaných na vedecké účely" (akreditácia č. 1570/2017/80/2), ktorý, podľa nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. a vyhlášky MPRV SR č.436/2012 Z. z. ustanovuje požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely. Program sa realizuje v týchto troch moduloch:
  • A. Navrhovanie projektov a postupov v zariadení
  • B. Vykonávanie projektov
  • C. Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie

Vzdelávací program je určený pre zamestnancov výskumných a vedeckých inštitúcií, ktorí sa podieľajú na experimentoch, postupoch a používajú zvieratá na vedecké alebo vzdelávacie účely.

Nariadenie ustanovuje pravidlá pre všetky postupové zvieratá, ktoré sú v projektoch a experimentoch. V zásadách 3R je zhrnuté ako treba správne zaobchádzať so zvieratami, chovať, držať, a opätovne vrátiť do pôvodného prostredia bez ujmy na zdraví. Dôraz sa kladie na to, aby sa zvieraťu nespôsobila bolesť, utrpenie alebo trvalé poškodenie na zdraví v čase vykonávania postupov, tak zo strany chovateľov, ale aj dodávateľov postupových zvierat, či užívateľských osôb.

Každý modul je v rozsahu 15 vyučovacích hodín, na záver sa píše písomný test a po úspešnom absolvovaní účastník získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktoré je platné 4 roky. IVVL organizuje školenia a preškolenia pri minimálnom počte 20 záujemcov (Košice, Bratislava). Termíny školení sa priebežne uverejňujú na webovej stránke IVVL: www.ivvl.sk

Prihláška na akreditovaný vzdelávací program (odkaz)

Prihláška na preškolenie po štyroch rokoch (odkaz)

Informácie:

MVDr. Daniela Bucsuházyová, odborný garant
ŠVPS SR, Botanická 17, Bratislava
e-mail :bucsuhayzova@svps.sk, tel.: 02/60257227

MVDr. Jozef Pokorný, IVVL Košice
e-mail: pokorny@ivvl.sk, tel.: 055/79 691 13, fax : 055/79 691 66.


 

    
      predel