spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Odpočet aktivít IVVL za roky 2005 - 2019Prehľad realizovaných aktivít IVVL za rok 2019


Prehľad realizovaných aktivít IVVL za rok 2018

Prehľad realizovaných aktivít IVVL za rok 2017

Prehľad realizovaných aktivít IVVL za rok 2016

Prehľad realizovaných aktivít IVVL za rok 2015

Prehľad realizovaných aktivít IVVL za rok 2014

Prehľad realizovaných aktivít IVVL za rok 2013

Prehľad realizovaných aktivít IVVL v roku 2012

Prehľad realizovaných aktivít IVVL v roku 2011

Prehľad realizovaných aktivít IVVL v roku 2010

Prehľad realizovaných aktivít IVVL v roku 2009

Prehľad realizovaných aktivít IVVL v roku 2008

Prehľad realizovaných aktivít IVVL v roku 2007

Prehľad realizovaných aktivít IVVL v roku 2006

Odpočet - aktivity rok 2006

Odpočet - aktivity rok 2005
    
      predel