spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
spacer
predel
Akreditované vzdelávacie aktivity
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov získal akreditáciu udelenú Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie na tieto kurzy a školenia:

Číslo akreditácieDátum akreditácieNázov vzdelávacieho programu
1570/2015/130/114.12.2015 Ochrana zvierat pri preprave
Modul - Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
Modul - Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
Modul - Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov
1570/2015/48/129.5.2015 Odborná príprava osôb, ktoré balia potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh
Modul - Potraviny a produkty živočíšneho pôvodu
Modul - Potraviny a produkty rastlinného pôvodu
1570/2019/76/13.7.2019 Prevencia chorôb kopýt a paznechtov u koní, hovädzieho dobytka a ošípaných
Modul - Podkúvač
Modul - Paznechtár
1570/2017/80/122.08.2017 Ochrana zvierat počas usmrcovania
Modul - Párnokopytníky a nepárnokopytníky
Modul - Hydina, domáce vtáctvo
Modul - Kožušinové zvieratá, králiky, zajace
1570/2017/80/2/td>22.08.2017 Ochrana zvierat používaných na vedecké účely
Modul - Vykonávanie postupov v zariadení
Modul - Navrhovanie postupov a projektov
Modul - Starostlivosť o zvieratá
    
      predel