spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
spacer
predel

Profil verejného obstarávateľa

Názov inštitúcie: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Adresa: Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice

ICO: 00493 546

DIC: 2020 752 734

Tel.c.: 055/79 691 12

Fax.c.: 055/79 691 66

E-mail: ivvl@ivvl.sk

Web stránka: ivvl.sk

Štatutárny zástupca: MVDr. Jozef Pokorný

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej iba "IVVL ") je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").
Rok 2020
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2020 .
.pdf, [184 kB]

Rok 2019
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2019 .
.pdf, [178 kB]

Rok 2018
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2018 .
.pdf, [183 kB]

Rok 2017
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2017 .
.pdf, [181 kB]

Rok 2016
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2016 .
.pdf, [175 kB]

Rok 2015
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2015 .
.pdf, [348 kB]

Rok 2014
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2014 .
.pdf, [174 kB]

Rok 2013
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2013 .
.pdf, [78 kB]

Rok 2012
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2012 .
.pdf, [237 kB]

Rok 2011
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2011 .
.pdf, [73 kB]

Rok 2010
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2010 .
.pdf, [24 kB]


Rok 2009
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2009 .
.pdf, [24 kB]


Rok 2008
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2008 .
.pdf, [24 kB]


Rok 2007
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2007 .
.pdf, [64 kB]
    
      predel