spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
  Nájomné zmluvy
  uzatvorené v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

NájomcaÚčel nájmuCena za
1m2/rok
Rozloha Zmluva od
Nové technológie a služby, s.r.o. Košicenájom nebytových priestorov na administratívne účely 23,24 €110,1 m2 24.9.2001
Nové technológie a služby, s.r.o. Košice dodatok 8.1.2009
VET BAR CATERING s.r.o. nájom nebytového priestoru na poskytovanie stravovacích služieb a poskytovanie rýchleho občerstvenia 30 € 296,8 m2 8.6.2018
52 € 10,4 m2
8 € 100,1 m2
PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o. prevádzkovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni 28,07 € 112,25 m2 11.3.2016
GRAPHICS STUDIO, s.r.o. nájom nebytových priestorov na administr.účel 52,00 € 24,00 m2 12.4.2018

 
      predel