spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Kontakty

Riaditeľ
MVDr. Jozef Pokorný       055 - 796 9113       pokorny@ivvl.sk

Sekretariát
055 - 796 9112       ivvl@ivvl.sk

Odbor ďalšieho vzdelávania
Ing. Erika Meitnerová       055 - 796 9117       meitnerova@ivvl.sk

Odbor ekonomiky
Ing. Silvia Báncsová - ekonóm                        055 - 796 9114       bancsova@ivvl.sk
Ing. Martina Faguľová - prevádzka a služby   055 - 796 9128       fagulova@ivvl.sk
Ing. Lucia Kleščinská - mzdová učtáreň          055 - 796 9119       klescinska@ivvl.sk
Recepcia, ubytovanie
055 - 796 9111       recepcia@ivvl.sk
 
      predel