spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice

IVVL Košice je vzdelávacie a kongresové zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky primárne zamerané na rozvoj ľudských zdrojov.
Dôraz je kladený na celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov vo všetkých oblastiach veterinárnej starostlivosti, hygieny potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu a potravinového dozoru, veterinárnej legislatívy, ochrany štátneho územia, spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a laboratórnej diagnostiky (vzdelávanie s tradíciou od roku 1958).  

V rámci komplexných služieb kongresovej turistiky ponúka IVVL prenájom priestorov na školenia, rokovania a firemné prezentácie, rovnako ako aj kompletné zabezpečenie ubytovania a stravovania.

Riaditeľom Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov je MVDr. Jozef Pokorný. Aktuálny počet zamestnancov je 17.

logo IVVL

Kontaktná adresa :

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A
041 77 Košice
tel.: 055/796 91 11 - ústredňa, fax: 055/796 91 66, e-mail: ivvl@ivvl.sk

Telefónne čísla a e-mailové adresy zamestnancov sú dostupné na tejto stránke.

      predel